Pakkemaskin Jiffy

40 000 briketter i timen - døgnet rundt!

Sammen med den tekniske avdelingen hos Jiffy Products International på Stange har vi konstruert og produsert to helautomatiske maskiner som pakker briketter i pappesker.

Maskina er i drift hele døgnet og har en kapasitet på 40000 briketter i timen. Fabrikken har en årlig kapasitet på 300 millioner briketter.

I gjennomføringa av prosjektet har Foss MV stått for mekanisk engineering, produksjon og montasje, mens kunden har stått for montering av pneumatikk og programmert styringa sjøl.

For oss er det alltid viktig å samarbeide tett kunden for å finne løsninger som gjør maskina så effektiv og driftssikker som mulig og samtidig reduserer produksjonskostnaden på hver eneste del.

Totalt for prosjektet har vi tegna 307 unike tegninger. Hver maskin består av 400 produserte deler, cirka 2000 skruer og mutre og en haug med innkjøpte komponenter. Blant annet 7 elmotorer, 12 luftsylindere og 46 sensorer som skal få alt til å jobbe sammen.

      Automatisk pakkemaskin for torvbriketter